Adatkezelési tájékoztató

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

Az adatkezelő(k) adatai

Neve: P92 Primus Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

Címe: 2617 Alsópetény, Petőfi Sándor utca 52.

Adatfeldolgozás helye: 2617 Alsópetény, Petőfi Sándor utca 52.

E-mail címe: sales@pronaykastely.hu

Telefonszáma: +36 1 453 4100

Az adatfeldolgozó(k) adatai

Neve: Ante P92 Kft.

Címe: 1038 Budapest, Fürdő utca 2.

Adatfeldolgozás helye: 1038 Budapest, Fürdő utca 2.

E-mail címe: info@p92.hu

Telefonszáma: +36 1 453 4100

Neve: P92 Prónay-kastély Kft.

Címe: 2617 Alsópetény, Petőfi Sándor utca 52.

Adatfeldolgozás helye: 2617 Alsópetény, Petőfi Sándor utca 52.

E-mail címe: sales@pronaykastely.hu

Telefonszáma: +36 1 453 4100

Adatvédelmi tisztviselő(k) adatai

Neve: Persa Tibor

Címe: 1038 Budapest, Fürdő u. 2.

E-mail címe: tibor.persa@p92.hu

Telefonszáma: +36 20 464 5417

Adatvédelmi szerv adatai

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Honlapja: https://naih.hu/

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA CÉLOK SZERINT

Ajánlatkérés

Adatkezelési cél

Ajánlatkérés szállásra és/vagy rendezvényekre (online regisztrációs form).

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Cél

Vezeték-és keresztnév

Kapcsolatfelvétel, megszólíthatóság, beazonosítás.

E-mail cím

Kapcsolattartás

Ajánlatkérés tárgya

Az ajánlatkérés meghatározása

Megjegyzés, üzenet

Ajánlatkéréssel kapcsolatos igények rögzítése, illetve felhasználása az ajánlat készítéshez.

Az ajánlatkérés időpontja

Az ajánlatkérés időbeni elhelyezése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Az adatkezelés időtartama

Cégünk az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján az adatokat adatbázisunkból legkésőbb 25 napon belül töröljük.

Az adatkezelő és adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely céget(cégeket) és tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.

 

Adatkezelő neve: Ante P92 Kft.

Kezelt személyes adat

Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot?

Adatkezelés időtartama

Vezeték-és keresztnév

Adatbázisban rögzíti, levelező rendszerben ajánlatot küld számára, nevének felhasználása egy jelszóval védett ajánlati oldalon, foglalás esetén név szerinti rögzítés, szerződés, személyes kalkuláció készítés. 1 éven belül előfordulhat az ajánlatkéréssel kapcsolatos tematikus megkeresés.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

E-mail cím

Adatbázisban rögzíti, levelező rendszerben ajánlatot küld számára, foglalás esetén az adat rögzítése szerződésben, kalkulációban. 1 éven belül előfordulhat az ajánlatkéréssel kapcsolatos tematikus megkeresés.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Ajánlatkérés tárgya

Adatbázisban rögzíti

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Megjegyzés, üzenet

Adatbázisban rögzíti, , levelező rendszerben ajánlatot küld számára az itt megfogalmazott igények szerint.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Az ajánlatkérés időpontja

Adatbázisban rögzíti, az időbeli visszakereshetőség miatt.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

 

Adatfeldolgozó neve: P92 Primus Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

Kezelt személyes adat

Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot?

Adatkezelés időtartama

Vezeték-és keresztnév

Adatbázisban rögzíti, levelező rendszerben ajánlatot küld számára, nevének felhasználása egy jelszóval védett ajánlati oldalon, foglalás esetén név szerinti rögzítés, szerződés, személyes kalkuláció készítés. 1 éven belül előfordulhat az ajánlatkéréssel kapcsolatos tematikus megkeresés.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

E-mail cím

Adatbázisban rögzíti, levelező rendszerben ajánlatot küld számára, foglalás esetén az adat rögzítése szerződésben, kalkulációban. 1 éven belül előfordulhat az ajánlatkéréssel kapcsolatos tematikus megkeresés.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Ajánlatkérés tárgya

Adatbázisban rögzíti

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Megjegyzés, üzenet

Adatbázisban rögzíti, , levelező rendszerben ajánlatot küld számára az itt megfogalmazott igények szerint.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Az ajánlatkérés időpontja

Adatbázisban rögzíti, az időbeli visszakereshetőség miatt.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Adatfeldolgozó neve: P92 Prónay-kastély Kft .

Kezelt személyes adat

Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot?

Adatkezelés időtartama

Vezeték-és keresztnév

Adatbázisban rögzíti, levelező rendszerben ajánlatot küld számára, nevének felhasználása egy jelszóval védett ajánlati oldalon, foglalás esetén név szerinti rögzítés, szerződés, személyes kalkuláció készítés. 1 éven belül előfordulhat az ajánlatkéréssel kapcsolatos tematikus megkeresés.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

E-mail cím

Adatbázisban rögzíti, levelező rendszerben ajánlatot küld számára, foglalás esetén az adat rögzítése szerződésben, kalkulációban. 1 éven belül előfordulhat az ajánlatkéréssel kapcsolatos tematikus megkeresés.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Ajánlatkérés tárgya

Adatbázisban rögzíti

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Megjegyzés, üzenet

Adatbázisban rögzíti, , levelező rendszerben ajánlatot küld számára az itt megfogalmazott igények szerint.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Az ajánlatkérés időpontja

Adatbázisban rögzíti, az időbeli visszakereshetőség miatt.

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 7 évig

Hírlevelek küldése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, a hírlevélre feliratkozott ügyfelek és látogatók (potenciális ügyfelek) számára el lehessen küldeni az e-mail formátumban készített hírleveleket.,

 

Személyes adat

Cél

E-mail cím

A feliratkozó által megadott e-mail címre küldjük a termékek újdonságairól, a kapcsolódó termékekről küldött értesítéseket.

Személy neve

A nevet azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani Önöket a levelezés során.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Az adatkezelés időtartama

Cégünk az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján az adatokat a hírlevél adatbázisunkból legkésőbb 25 napon belül töröljük, és ezután nem küldünk Önnek hírlevelet.

Kapcsolattartás az ügyfelekkel

Cégünk biztosítja ügyfeleink és az érdeklődők számára, hogy levélben vegyék fel a kapcsolatot velünk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Cél

E-mail cím

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.

Kapcsolattartó neve

A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül - egy esetleges központi e-mail cím esetén - a címzett személyét.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó levélváltást követő egy évig kezeljük. Ezután a kapcsolattartási listánkról az Ön adatait töröljük.

ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink biztonsági mentéseket hajtanak végre.

A honlap elérését biztonságos "https" protokollon keresztül tesszük lehetővé.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

● milyen személyes adatait kezeljük,

● milyen jogalapon kezeljük,

● milyen adatkezelési célból kezeljük,

● milyen forrásból kezeljük,

● mennyi ideig kezeljük,

● kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

Helyesbítéshez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

Törléshez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

Zároláshoz való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére teljesítjük.

Tiltakozáshoz való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül Ön jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illeteke....

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő. Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról a következő linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL (COOKIE)

Mik a sütik?

A sütik olyan fájlok, amelyeket a honlap látogató által felkeresett webhelyek hoznak létre a látogató számítógépén vagy mobiltelefonján. A süti (cookie) egy olyan szöveges fájl, mely

● a látogatóra

● a weboldal működésére

● a látogató és a webszerver közötti kapcsolatra

● a felhasználói élmény javítására vonatkozó információt tárol.

A sütik segítségével a webhelyek például a következőkre képesek:

● bejelentkezve tarthatják Önt

● emlékezhetnek a webhelybeállításaira

● helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

A sütik kezelése

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző súgójában és dokumentációjában többet is megtudhat.

A honlapunkon használt sütik

Sütik típusai

Teljesítményt biztosító sütik (Google Analytics): Ezek a sütik a böngészési adatok gyűjtésével hozzájárulnak a teljesebb felhasználói élmény biztosításához. Csak abban az esetben települnek a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást megadta.

Rendszer sütik: A honlap működéséhez elegedhetetlenül szükséges sütik. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását, nem tárol személyes adatokat.

Google Analytics (Teljesítményt biztosító süti)

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk.

A Google Analytics olyan program, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át honlapunk tartalmát. Az ilyen sütik segítségével nyílik lehetőségünk pl. a honlap látogatottságának mérésére, az oldalainkon eltöltött idő mérésére, a legnépszerűbb tartalom kiválasztására. A Google Analytics tehát sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. E sütik tehát Önt személy szerint nem azonosítják, nem rögzítik az Ön nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük.

 

Süti neve

Süti élettartama

Süti funkciójának leírása

_ga

2 év

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

_gid

24 óra

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

_gat

1 perc

Növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét.

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https: //tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl=en

Tripadvisor (Funkcionális süti)

Süti neve

Süti élettartama

ServerPool

Böngésző kikapcsolásáig

TACds

1 hó.

TASession

Böngésző kikapcsolásáig

TAUnique

Több mint 1 hó.

PHP Session Cookie (Rendszer süti)

PHP nyelven megírt honlapok által megkövetelt rendszer cookie. Enélkül a weboldal nem működik.

Süti neve

Süti élettartama

Süti funkciójának leírása

PHPSESSID

Böngésző lekapcsolásáig.

A böngésző megkülönböztetésére szolgál.

consentPageOpened

Böngésző lekapcsolásáig.

A sütikezelés megvalósítására szolgál.

consentPageRequested

Böngésző lekapcsolásáig.

A sütikezelés megvalósítására szolgál.

cookieFunctional

Böngésző lekapcsolásáig.

A sütikezelés megvalósítására szolgál.

cookiePerformance

Böngésző lekapcsolásáig.

A sütikezelés megvalósítására szolgál.

cookieSession

Böngésző lekapcsolásáig.

A sütikezelés megvalósítására szolgál.

cookieStatus

Böngésző lekapcsolásáig.

A sütikezelés megvalósítására szolgál.